iPhone có đọc được File M4A

iPhone có đọc được File M4A Bạn đang muốn sử dụng các File nhạc trên chiếc điện thoại iPhone của mình, và không biết chiếc điện thoại iPhone có hỗ trợ đọc các File có đuôi M4A hay không. Hôm...