Springboard trên iPhone là gì

Springboard trên iPhone là gì Đối với những ai đã từng sử dụng iPhone thì chưa hẳn đã hiểu hết các tính năng của iPhone. Vì vậy, đối với những ai mới bắt đầu sử dụng iPhone thì việc bỡ...