Tinder giúp bạn hẹn giờ trên iPhone 5

  • Tinder giúp bạn hẹn giờ trên iPhone 5
    Cách điều chỉnh thông báo Tinder trên iPhone 5 Bạn có muốn được điện thoại thông báo cho mình biết bất cứ khi nào mà bạn có 1 cuộc hẹn mới trên Tinder không? Hay khibạn có tin nhắn hay cuộc gọi đến, cuộc gọi nhỡ không? Hoặc có khi bạn không muốn nhìn thấy thông báo của...