sim ghép nào cho iPhone chạy iOS 7

  • Sim ghép nào cho iPhone chạy iOS 7
    iPhone chạy iOS 7 có dùng được sim ghép để gọi điện chưa Hiện nay, người dùng điện thoại iPhone lock ( bản khóa mạng ) chạy phiên bản hệ điều hành iOS 7 muốn dùng được các sim của các nhà mạng trong nước cũng như một số nhà mạng khác trên thế giới mà thì bắt buộc...