Kiểm tra Active cho iphone là gì

  • Kiểm tra Active cho iphone là gì
    Active iPhone là gì và cách kiểm tra Active hay chưa Active Đã bao giờ bạn nghi ngờ chiếc điện thoại di động iPhone mới cứng của mình, thậm chí vẫn chưa được bóc tem của nhà phân phối thiết bị, vậy mà lại là 1 thiết bị đã từng được hoạt động bởi người nào đó chưa? Lúc...