loa của iPhone 5 nghe không thấy tiếng

  • Loa của iPhone 5 nghe không thấy tiếng
    09:13AM 25/07/2015
    Nguyên nhân iPhone 5 không nghe được loa trong khi gọi điện  Hiện tượng thiết bị di động bị hỏng loa trong được phỏng đoán thông qua việc khi người dùng thực hiện cuộc gọi tuy nhiên lại không nghe được tiếng của đầu dây bên kia nhưng khi bạn nói người khác vẫn nghe...