tty trên iphone là gì

  • TTY trên iPhone là gì
    06:17AM 15/04/2015
    TTY trên iPhone là gì iPhone là một sản phẩm rất được nhiều người tin dùng, không chỉ với kết cấu máy mạnh mẽ, giao diện đẹp đã làm nên thương hiệu của sản phẩm này, mà bởi những tính năng độc đáo của nó. Vậy những tính năng độc đáo trên iPhone là gì, chúng...