iphone 5 5s bị quên mật khẩu

  • iPhone 5 5s bị quên mật khẩu
    06:10AM 08/05/2015
    iPhone 5 5S bị quên mật khẩu Với thiết kế mật khẩu màn hình là bốn chữ số, thì việc sử dụng iPhone 5 5S bị quên mật khấu cũng ít khi xảy ra, tuy nhiên nếu bạn gặp phải trường hợp trên, hoặc trẻ nhỏ nghịch khiến màn hình mật khẩu bị vô hiệu hóa, thì bạn vẫn có thể...