kết nối không dây cho iPhone với máy tính

  • Kết nối không dây cho iPhone với máy tính
    Khắc phục khi kết nối iPhone với máy tính nhưng máy tính không nhận Khi các bạn muốn kết nối điện thoại iPhone với máy tính thì chỉ cần bạn tiến hành cài thêm một phầm mềm vào máy tính để hỗ trợ nhận dạng thiết bị iPhone đó chính là phần mềm iTunes. Kết nối không...