cài đặt thời gian đồng hồ trên iPhone 5s

  • Cài đặt thời gian đồng hồ trên iPhone 5s
    Hướng dẫn cách chỉnh đồng hồ cho iPhone 5s iOS 7 Đồng hồ trên chiếc điện thoại iPhone 5s của bạn bị sai lệch so với thời gian chuẩn của khu vực mà các bạn ở, thậm chí là nó không thể tự cập nhật và đổi giờ theo kịp khi bạn di chuyển đến nhiều nơi khác nhau. Chính...