xoá app bằng itunes cho iPhone

  • Xoá app bằng itunes cho iPhone
    01:37PM 30/07/2015
    Hướng dẫn cách xóa ứng dụng iPhone bằng iTunes trên Mac Bạn muốn xóa bỏ những ứng dụng không cần thiết trên thiết bị  của mình qua  phần mềm iTunes? Có thể bạn đã quen với quá trình cài đặt ứng dụng vào điện thoại iPhone vậy bạn đã biết cách xóa bỏ ứng dụng...