Kết nối macbook với iPhone không cần iTunes

  • Kết nối macbook với iPhone không cần iTunes
    Hướng dẫn kết nối iPhone với Macbook không cần cab USB Chiếc điện thoại iPhone và chiếc laptop Macbook đều là những thiết bị cao cấp của hãng Apple sản xuất. Việc kết nối điện thoại iPhone với chiếc máy tính Macbook giúp bạn có thể trao đổi thông tin, hay thực hiện việc...