bạn có biết rõ về iPhone 5 đã active

  • Bạn có biết rõ về iPhone 5 đã active
    iPhone 5 chưa active và đã active là gì và cách nhận biết  iPhone là 1 trong những dòng sản phẩm có nhiều vấn đề để nói nhất, trong số đó như active iPhone hay chưa, thời hạn bảo hành, iPhone có bị dính lỗi hay đại loại... Bài viết dưới đây nói về iPhone 5 đã active, bạn...