hdr trên iphone là gì

  • HDR trên iPhone là gì
    12:21PM 17/04/2015
    HDR trên iPhone là gì Thông thường khi bạn tìm mau các sản phẩm điện thoại, thường nghe nhắc đến chế độ chụp ảnh HDR, vậy HDR trên iPhone là gì, và nó có tính năng ra sao, bài viết này sẽ giúp cho các bạn tìm hiểu rõ thêm tính năng này. 1. Khái niệm về HDR trên iPhone HDR...